KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
ČESKÝ RÁJ
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  CHKO ČESKÝ RÁJ
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Chráněná krajinná oblast Český ráj [ Chráněná krajinná oblast ]

Českým rájem byla v druhé polovině devatenáctého století nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny historickými památkami.

Člověk zdejší kraj přetváří již mnoho tisíc let, jeho působení je však v relativní rovnováze s přírodou.

Chráněná krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena jako první CHKO v naší republice v roce 1955 v okresech Semily, Mladá Boleslav a Jičín.
Jejím posláním je ochrana geomorfologických hodnot, zachování typického vzhledu krajiny a udržení celkové biologické rozmanitosti.

Oblast je tvořena především kvádrovými pískovci, které zde byly uloženy v druhohorách na okrajích tehdejšího moře.
Současná podoba skalních útvarů je výsledkem dlouhotrvajícího působení sil z nitra Země a trvalé erozní činnosti. Skalní města a vrchy třetihorního vulkanického původu jsou základem jedinečnosti území.

K zajímavým prvkům skalních měst patří jeskyně, pseudozávrty, skalní brány a okna. Symbolem kraje jsou tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu.

Rostlinná a živočišná říše je zastoupena převážně druhy skalních měst a mokřadů a to i přes velkou rozmanitost přírodních stanovišť. Druhovou pestrost organismů obohacují horské i teplomilné druhy.

K Vaší návštěvě doporučujeme Trosky s překrásným výhledem nejen na krajinu Českého ráje, dále Hruboskalské skalní město, Příhrazské skály, okolí hradu Kosti nebo Podtrosecká údolí.

Nejzajímavější místa oblasti jsou vybavena informačními panely.

Základní údaje

Numerický kód oblasti: 63
Rozloha: 92 km2
Geografická orientace: 50° 29´- 50° 35´ N, 15° 02´ - 15° 15´E
Nadmořská výška: 238 (Žabakor)- 488 m (Trosky)
Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. 70 261/1954
Zvláštní ochrana: 12 maloplošných zvláště chráněných území
Rozloha MCHU: 1101 ha

Další informace

Sezónně funguje informační středisko na terénní stanici Bukovina v Arboretu u Hrubé Skály.
Pro návštěvníky je od roku 1998 zaveden naučně informační systém, sestávající z:
- Velkoplošných panelů s mapou, vícejazyčným informačním textem a pokyny pro návštěvníky umisťovaných u nástupních míst do oblasti
- Maloplošných informačních textů u význačných a zajímavých bodů oblasti (zakresleny na mapách velkoplošných tabulí) - nahrazuje naučné stezky (dosud ponechána naučná stezka údolí Plakánek) Informačních textů u maloplošných chráněných území
- Pokynů pro horolezce u nástupů k atraktivním věžím
Výstražné tabulky, upozorňující na omezení vstupu především kvůli erozi strmých písčitých svahů, a upozorňujících cykloturisty na cestách, které jsou buď nevhodné nebo je na nich cyklistika v rozporu se zákony.

Pro cyklisty je v oblasti vyznačena síť cykloturistických tras vedle již tradičních cest pro pěší. Tyto trasy jsou vedeny po lesních a polních cestách a po v oblasti převládajících silnicích 3 třídy, se slabým provozem. Pásové značky pro cykloturistiku o rozměrech 14 x 14 cm mají žluté rámování, pro pěší o rozměrech 10 x 10 cm bílé. Pěší trasy nejsou obecně vhodné pro cykloturistiku. provozování cykloturistiky na nevhodných cestách je vedle celkově vysoké návštěvnosti jedním z faktorů poškozujících cesty a půdní pokryv.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Správa CHKO Český ráj
Dvořákova 294
511 01 Turnov
Česko (CZ)
tel: (+420) 481 322 292
(+420) 481 321 900
fax: (+420) 481 321 578

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cesraj.chkocr.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 06.08.2004 v 17:38 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Sněhové zpravodajství
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba